WITAMY !

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD.

Zarząd ROD przypomina o obowiązku zamykania bramy nr 2
za każdym razem gdy wjeżdżamy lub wyjeżdżamy z ternu ogrodu.
Jest to ważna kwestia szczególnie w okresie zimowym.
Ze względu na to, że wielu działkowców nie stosuje się do obowiązku
zamykania bramy Zarząd ROD na podstawie nagrań z kamer ogrodowych
będzie wyciągał konsekwencje wobec osób lekceważących ten obowiązek.


Zarząd ROD „Międzylesie Zachód” w Wudzynie zawiadamia działkowiczów,
że od dnia 01 listopada 2017 brama nr 1, 3 i 4 będzie zamknięta do 15 marca 2018 r.
Wjazd na działki będzie możliwy tylko przez bramę nr 2 (środkowa od strony śmietnika)

Do wiadomości:
1. Pogotowie ratunkowe w Koronowie
2. Policja w Koronowie
3. Straż Pożarna w Wudzynie
4. Straż Pożarna w  Dobrczu
5. a/a


Drodzy działkowicze przypominamy, że zgodnie z harmonogramem
w dniu 21 października 2017 zostanie wyłączona woda na terenie ogrodu.


W dniu 22 lipca 2017 otrzymaliśmy wyniki badania wody
wykonane przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy
z ujęcia (hydrofornia), które zaopatruje nasz ogród.
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania.