Opłaty
Zarząd
i komisje
Informacje
Sprawy porządkowe
Galeria
Wzory dokumentów
do pobrania
Prawo PZD

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW R.O.D. "MIĘDZYLESIE - ZACHÓD"
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 06 KWIETNIA 2017r. g.16:00
Sala konferencyjna ZNP ul. Czartoryskiego 17 w Bydgoszczy.
Pierwszy termin g.16:00,drugi termin g.16:30

Podczas zebrania zostanie ostatecznie ustalona wysokość opłaty za działkę oraz energię elektryczną.

DRODZY DZIAŁKOWCY !!!  -  PRZYPOMINAMY
Obowiązuje zakaz składowania odpadów budowlanych (gruzu) oraz
zakaz wyrzucania zużytego sprzętu AGD i mebli na śmietniku.
Wywóz powyższych odpadów odbywa się po umówieniu działkowca
z firmą wywożącą śmieci na koszt działkowca.