WITAMY !

Zarząd ROD „Międzylesie Zachód” w Wudzynie zawiadamia działkowiczów,
że od dnia 01 listopada 2017 brama nr 1, 3 i 4 będzie zamknięta do 15 marca 2018 r.
Wjazd na działki będzie możliwy tylko przez bramę nr 2 (środkowa od strony śmietnika)

Do wiadomości:
1.Pogotowie ratunkowe w Koronowie
2.Policja w Koronowie
3.Straż Pożarna w Wudzynie
4.Straż Pożarna w  Dobrczu
5. a/a


Drodzy działkowicze przypominamy, że zgodnie z harmonogramem
w dniu 21 października 2017 zostanie wyłączona woda na terenie ogrodu.


W dniu 22 lipca 2017 otrzymaliśmy wyniki badania wody
wykonane przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy
z ujęcia (hydrofornia), które zaopatruje nasz ogród.
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania.


Walne Zebranie Działkowców
ROD „Międzylesie – Zachód”
odbyło się 06 kwietnia 2017 r.

Informacje z Walnego Zebrania Działkowców.